24°C in CHIMAY

Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze bepalingen zijn van toepassing op iedereen die een toegangsbewijs, een activiteit of een opleiding boekt georganiseerd door Aquascope Virelles.

1 - Reserveringen

Reserveren gebeurt uitsluitend via onze online shop via de link http://shop.aquascope.be .

Deze worden als definitief beschouwd wanneer de Aquascope Virelles de betaling heeft ontvangen voor de activiteit(en) of training(en) gekozen bij uw inschrijving. Als uw betaling niet kon worden uitgevoerd, wordt uw registratie automatisch geannuleerd door ons systeem.

2 - Annulering

Inschrijving voor een activiteit of training wordt niet gerestitueerd indien u geen annuleringsverzekering heeft afgesloten. Weet je niet meer hoe je moet deelnemen aan een reeds gereserveerde activiteit of training?Vergeet niet om de plaats aan iemand die je kent aan te bieden en ons de wijziging per e-mail door te geven op het volgende adres: secretariat@aquascope.be (met vermelding van de naam en het e-mailadres van de persoon en de opleiding waarnaar hij of zij vervangt).

Voor de wilde ochtenden, maar ook voor onze trainingen, kunnen we u helpen een vervanger te vinden door de informatie van uw annulering naar de mensen op onze wachtlijst te sturen (met uw toestemming geven we hen uw e-mailadres of telefoonnummer om u te kunnen plaatsen contact opnemen en overgaan tot betaling). Neem ook contact op met bovenstaand adres als u deze hulp nodig heeft.

Het kan echter voorkomen dat wij een activiteit/training moeten annuleren wegens omstandigheden die niet aan ons zijn toe te rekenen of om redenen die zijn ingegeven door het algemeen belang of de veiligheid van de deelnemers.In dit geval informeren we de deelnemer(s) zo snel mogelijk en bieden we uiteraard aan om ofwel de reservering te annuleren en de reeds betaalde bedragen terug te betalen, ofwel de activiteit uit te stellen naar een andere datum.

3 - Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering

Elke persoon moet de voorzichtigheidsregels naleven en de veiligheidsinstructies respecteren die op de site van kracht zijn. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongevallen die te wijten zijn aan individuele onvoorzichtigheid.

Onze verzekering dekt onze burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade die voortvloeit uit een fout die aan ons te wijten zou kunnen zijn, behalve tijdens een kanotocht. We kunnen immers het beheer van de persoonlijke eigendommen van de deelnemers niet garanderen. Het aan boord gaan van elektronische apparaten in dit type boot is een bij iedereen bekend en geaccepteerd risico. Iedereen blijft de bewaker van zijn eigen persoonlijke bezittingen, vooral tijdens dit soort activiteiten.

4 - Noodzakelijke uitrusting

Deelnemers zorgen ervoor dat ze geschikte kleding en specifieke uitrusting hebben, zoals gespecificeerd in de details van onze online winkel.

5 - Regels voor goed gedrag met de natuur

Het milieu niet respecteren is onszelf niet respecteren.

Tijdens uw activiteit of training nodigen wij u uit om de instructies van VIRELLES NATURE te respecteren om het milieu en de netheid van de plaatsen waar uw activiteiten plaatsvinden te behouden.

6 - Klachten

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw training zo soepel mogelijk verloopt en we zullen ons best doen om eventuele geschillen op te lossen. Eventuele klachten dienen binnen 30 dagen na de activiteit bij ons ingediend te worden. Na deze tijd zullen we weigeren er rekening mee te houden.

Contact adres :

AQUASCOPE VIRELLES - Rue du lac, 42 - 6461 Virelles (BELGIË) - Tel 32 + (0) 60/21.13.63 - Mail: secretariat@aquascope.be - Site: www.aquascope.be